ศว.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชากา

 

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 นายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและฟังสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ซึ่งจัดโดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานในจังกัด กศน.ภาคเหนือ และหน่วยงานที่เหกี่ยวข้องในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีนางวิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดงาน โดยศูนย์วิทย์ฯลำปาง ได้นำเสนอกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเด่น คือ กิจกรรมสอนเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ผ่านกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษา กศน. ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดแสดงผลงานและร่วมฟังสัมมนาอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมอาคารตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561