ศว.ลำปาง ร่วมงานสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ "ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน"

ศว.ลำปาง ร่วมงานสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ "ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน"

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมงานสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ "ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีพลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ภายในงาน มีการบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ” โดย พันเอกวรวุฒิ แสงทอง อนุกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการจัดแสดงนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพและโครงการพระราชดำริในพระมหากษัตริย์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีพระสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561