ศว.ลำปาง จัดค่ายอัจฉริยะกับทักษะวิทยาศาสตร์

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายอัจฉริยะกับทักษะวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 119 คน โดยได้ทำกิจกรรมค่ายภายในศูนย์วิทย์ลำปาง ซึ่งได้เรียนรู้ความรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ ผ่านกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน อาทิ ดูดาวดูดี ลูกโป่งจรวด จรวดทะยานฟ้า ลมฟ้าพยากรณ์ Where are you คุณอยู่ที่นี้ เป็นต้น นักเรียนได้ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ และเกิดความภาคภูมิใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561