ศว.ลำปาง จับมือ อบจ.ลำปาง แถลงข่าวการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค

Print