ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้ชมนิทรรศการ ให้ ร.ร.อนุบาลสมบูรณ์

 
 
 
 
 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และชมนิทรรศการให้กับโรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ระดับชั้นอนุบาล 2-3
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
กิจกรรม อาทิเช่น ดาราศาสตร์โยงเส้นเป็นกลุ่มดาว ป๊อบอัพชีววิทยา
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561