ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรม School Program ให้กับ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

 
 
 
 
 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์
School program ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ระดับชั้นปี1 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561