ศว.นครสวรรค์ ให้บริการ ยืม-คืน นิทรรศการ 30 ตุลาคม 2561

 
 
 
 
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ดำเนินกิจกรรมแนะนำและส่งมอบนิทรรศการ 2 ชุด คือ

1.ชุดนิทรรศการยืม - คืน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเด็กและเยาวชน
เรื่อง Food & Fit สร้างชีวิตให้ Strong ณ กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

2.ชุดนิทรรศการยืม - คืน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต ประเด็น บุหรี่และยาสูบ
ณ กลุ่มโรงเรียนบรรพตบูรพา อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561