ศว.นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม Work shop Happy 8 ความสุขไม่รู้จบ

 
 
 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
เข้าร่วมกิจกรรม Work shop Happy 8 ความสุขไม่รู้จบโดย สสส. นำนิทรรศการ Happy 8
มาติดตั้งและ work shop การใช้นิทรรศการ โดยจะตั้งอยู่
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2561
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561