ศว.นครสวรรค์ ให้บริการนำชมนิทรรศการกับ ร.ร.มัธโนทัย จ.ตาก

Print
 
 
 


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเซนต์ฟรั่งซิสเซเวียร์มัธโนทัย นักเรียนชั้น ป.6,ม.3
ได้เข้าชมและเรียนรู้นิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ดังนี้ นิทรรศการวิทยาศาตร์พื้นฐาาน นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ
นิทรรศการวิทยาศาสตร์การเกษตร และนิทรรศการพลังงาน