ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 19-23 พ.ย.61

 
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
พร้อมกับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
ประเทศไทย ครั้งที่ 14 “เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง” ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561
ให้กับกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอพบพระ จ.ตาก
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561