ค่ายบูรณาการวิชาการ ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ให้กับ นักเรียน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้เกิดการเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมประดิษฐ์คิดเชิงสร้างสรรค์ สนุกกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และเรียนรู้ดาราศาสตร์ภายในท้องฟ้าจำลอง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561