อบรมครูสะเต็มศึกษา "แล่นให้ไกลไปให้ถึง" ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต จัดการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ให้กับครู กศน.จังหวัดนครนายก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ“แล่นให้ไกลไปให้ถึง” ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561 ณ ศว.รังสิต โดยมี นายทัศน์พล เรืองศิริ รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561