กศน.อำเภอหนองปรือ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

 กศน.อำเภอหนองปรือ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
กศน.อำเภอหนองปรือ นำนักศึกษา กศน.ทั้ง 3 ตำบล เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 100 คน

กศน.อำเภอหนองปรือ  ภาพและข่าว 
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561