สะเต็มศึกษาทางไกล "เมืองจำลองในฝัน" ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต จัดการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ให้กับครู กศน.จังหวัดนนทบุรี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ“เมืองจำลองในฝัน” ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ณ ศว.รังสิต เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561