สนุกกับสวนวิทยาศาสตร์ ณ ศว.รังสิต

Print

เด็กนักเรียน ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร. มาเรียนรู้ "สวนวิทยาศาสตร์" ณ ศว.รังสิต ในหัวข้อ "สิ่งรอบตัวเรา" ให้เด็กๆได้สนุกกับการสำรวจสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติจริง สามารถแยกประเภทพืชและสัตว์ได้ รวมทั้งยังได้ถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่พบเจอออกมาเป็นรูปภาพตามจินตนาการ