ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา กศน.เขตดอนเมือง

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ให้กับนักศึกษา กศน.เขตดอนเมือง กรุงทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายสดสัย เพชรเจริญจริง ผู้อำนวยการ กศน.เขตดอนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ สนุกกับการร่วมคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ภายใต้กรอบสะเต็มศึกษาตามกระบวนการวิทยาศาสตร์

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561