ศว.รังสิต ต้อนรับ บังคลาเทศ

นายสุชีพ สุนทรศร ผู้อำนวยการศว.รังสิต พร้อมคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศ หน่วยงานที่ดูแลการเรียนโปรแกรมสองภาษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ภายใต้การบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่เดินทางมาเยี่ยมชม ศว.รังสิต เพื่อศึกษาสัมมนาสัญจรในหัวข้อ "Teacher Education & Teacher Training in Primary Education" พร้อมการเที่ยวชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และการเข้าชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์ภายในท้องฟ้าจำลองรังสิต

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561