ศว.รังสิต จัดอบรม "ไบโอชาร์" ฟรี

นายสุชีพ สุนทรศร ผู้อำนวยการศว.รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอชาร์ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศว.รังสิต เพื่อเรียนรู้การแปลงชีวมวลให้เป็นพลังงานความร้อนแก็สหุงต้ม และได้ไบโอชาร์ (ถ่านชีวภาพ) สำหรับปรับปรุงดินในการทำเกษตรวิถีสู่การดำรงชีวิตแบบพอเพียง โดยมี ดร.อรสา สุกสว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561