เรียนรู้แหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ ณ ศว.รังสิต

น้องๆนักเรียน ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร. มาสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ ที่อยู่รอบๆตัวเรา ณ ศว.รังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561