ค่ายวิทย์ ศว.รังสิต จัดให้ได้เรียนรู้

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้กับ นักเรียนระดับ ป.๔-๖ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้เด็กๆ ได้ทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้สนุกกับกิจกรรม Science Show ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้ดาราศาสตร์ภายในท้องฟ้าจำลอง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561