ศว.รังสิต ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561