กิจกรรมวิทย์ ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ณ ศว.รังสิต

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พานักเรียนมาสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ "กิจกรรมกล้องสลับลาย" ณ ศว.รังสิต

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561