กิจกรรมวิทย์ ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ณ ศว.รังสิต

Print

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พานักเรียนมาสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ "กิจกรรมกล้องสลับลาย" ณ ศว.รังสิต