ศว.รังสิต จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2561

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษา กศน."ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน" มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด 15 โครงงานด้วยกัน โดยในปีนี้มี กศน.ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ : กศน.เขตราชเทวี โครงงาน "เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานทดแทนสู่ความพอเพียง" รองชนะเลิศอันดับ 1 : กศน.เขตสวนหลวง ทีม 1 โครงงาน "เครื่องเตือนภัยมหานคร"
รองชนะเลิศอันดับ 2 : กศน.เขตวัฒนา โครงงาน "ราวตากผ้าอัจฉริยะ"
รางวัลชมเชย 5 รางวัล : กศน.เขตสวนหลวง ทีม 2 โครงงาน "เครื่องเสียงดังกังวาล"
กศน.เขตคันนายาว ทีม 2 โครงงาน "กระติกคลายร้อน"
กศน.เขตคันนายาว ทีม 1 โครงงาน "เครื่องเติมพลังน้ำ"
กศน.เขตราชเทวี ทีม 2 โครงงาน "ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ"
กศน.อ.เมืองปทุมธานี โครงงาน "ผักไฮโดรโปรนิกส์ พลังแสงอาทิตย์"

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561