ค่ายวิทย์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ณ ศว.รังสิต

น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) จ.ภูเก็ต มาสนุกกับการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ศว.รังสิต ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ได้ทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และสนุกกับกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561