RsceWorkshop กับเส้นทางสู่อาชีพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “เส้นทางสู่อาชีพ..เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” มีผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมการเสวนา ได้สนุกกับกิจกรรม Workshop การแปรรูปกล้วยดิบ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากผู้ประสบความสำเร็จในการสร้างอาชีพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อนำเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561