ศว.รังสิต จัดนิทารรศการภาพวาดเด็ก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Print

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ศว.รังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดงานนิทรรศการภาพวาดเด็กส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจงดงาม สร้างสรรค์จินตนาการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยงานศิลปะ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลการประกวดภาพวาดเด็กส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 และเปิดนิทรรศการพร้อมเยี่ยมชมภาพวาดเด็กที่ได้รับรางวัลและจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร