ศว.รังสิต จัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยวิทยาศาสตร์

ศว.รังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดกิจกรรม "สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยวิทยาศาสตร์" และ "การจัดดอกไม้โคริงกะ" ในงานนิทรรศการภาพวาดเด็กส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสร้างสรรค์จินตนาการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยงานศิลปะ ควบคู่การชมนิทรรศการภาพวาดเด็กส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลของแต่ละระดับชั้นที่จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณ ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2561

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561