กศน.อ.บ้านนา กับกิจกรรม Day Camp ณ ศว.รังสิต

Print

กศน.อำเภอบ้านนา จ.นครนายก มาสนุกกับการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์ Day Camp ณ ศว.รังสิต ในวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และสนุกกับกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์