ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครู กศน. ณ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

 

1553593628236

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครู กศน. โครงการพัฒนาครู กศน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม2562 ณ ห้องประชุมสวิตา สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

1553593630183

1553593635038

1553593637537

1553593639406

1553593641290

1553593642960

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561