กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมจัดมหกรรมนิทรรศการผลการดำเนินงานในสถาบันศึกษาปอเนาะ

Print

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาสได้ มอบหมายครู กศน.ปอเนาะร่วม กิจกรรมมหกรรมนิทรรศการ กศน. กับการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนใต้ ท่าน รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานในพิธี ณ โรงแรมเซาเทริน์ปัตตานี