"ปลัด ศธ.ลงพื้นที่เร่งติดตามศูนย์เฝ้าระวังและบรรเทาภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน ปาบึก ในพื้นที่นราธิวาส"

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงตรวจเยี่ยมพื้นที่้จังหวัดนราธิวาส 

เพื่อเป็นประธานในการประชุมมาตรการติดตามกรณีเร่งด่วน ในมาตรการเฝ้าระวังและมาตรการบรรเทาภัยพิบัติจากรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และคณะ ได้ต้อนรับ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ของสถานศึกษาในแต่ละสังกัด อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 -3 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15, สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส, วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส, สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดนราธิวาส และ สถานศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รวมถึงการดูแลรักษาครุภัณฑ์ในสถานศึกษาในพื้นที่ประสบภัย ในการนี้ได้ให้สถาบันอาชีวศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการนำนักศึกษาออกให้บริการประชาชนในการซ่อมแซม สิ่งของ สิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์พายุโซนร้อน ปาบึก และขอความร่วมมือในทุกภาคส่วนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รายงานผลกระทบที่ได้รับ และเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ รวมทั้งได้มีการติดตามสภาวะสภาพอากาศของวันที่ 6 มกราคม 2562 ในการเดินทางเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อราชการอื่นๆ ด้วย

news21

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561