ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำ ครู ข ครู ค

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้
นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงาน ในสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมตามคำสั่งมอบหมายงานในโครงการ พัฒนาศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำ ครู ข ครู ค หลักสูตรดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562
ในวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายครู ค. ทั้ง 77 ตำบล จำนวนกว่า 100 คน  ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

news2666 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561