อบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในภูมิภาค

นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวฟาลีฮะห์ อัลดาวุฒิ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวนูรฮาฟีซา ดือเระ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในภูมิภาคเพื่อให้ส่วนราชการสามารถรับชำระคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ณ ห้องประชุมพระยานราภิบาลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้จัดโครงการ

news27777

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561