สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมเตรียมโครงการมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางจงกล อินน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินโครงการมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

        ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมในประเด็นดังนี้ (1) วันที่กำหนดจัดกิจกรรม (2)การออกและผังจัดงาน (3)ร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานฯ (4)แผนการดำเนินโครงการ (5)หน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ (6)กำหนดการแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตรและวิชาชีพ (7)รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ (8)จำนวนผู้ร่วมการแข่งขันและผู้ร่วมงานมหกรรมวิชาการฯ

news299

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561