สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ออกให้บริการส่งเสริมการอ่านในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอสุคิริน

Print

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ผู้บริหาร กศน.อำเภอสุคิริน ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ในร่วมกับ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านไอปาโจ หมู่ที่ 1 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งการออกให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมส่งความสุขด้วยหนังสือ กิจกรรมวาดรูประบายสี ทั้งนี้ยังมีการบริการรถโมบายเคลื่อนที่ เพื่อบริการในการส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้แก่นักเรียน และประชาชนในพื้นที่บ้านไอปาโจ รวมถึงชุมชนใกล้เคียงในอำเภอสุคิริน

news311