สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 36 พ.ศ.2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนังถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ

        ซึ่งในงานเวลา 07.00 น. นายธรรมรัฐ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และในเวลา 10.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และชมนิทรรศการ “แสดงผลการดำเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ” ณ หอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

news322

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561