สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางพยอม  คงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Star Orop : PSO) ณ ห้องประชุมธารแก้ว สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ให้เป็น ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน และนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด โดยมีเป้าหมายจังหวัดละ 5 ผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท (อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)

news333

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561