เข้าเฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Print

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

news344