9 ม.ค. 62 กศน.นครศรีฯ ร่วมสำรวจผู้ประสบวาตภัยพายุปาบึกอำเภอนบพิตำ

Print