เข้าร่วมการอบรม “โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง”

วันที่ 23 มกราคม 2561 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมอบรม “โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง” โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปราชญ์ผู้มีจิตอาสา มีความเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาของตน มีความเป็นผู้นำ และมีความพร้อมในการออกพื้นที่ เพื่อไปอบรมแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

news388

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561