ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการออกรับบริจาคโลหิตปี 2562

นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการออกรับบริจาคโลหิต ปี 2562 ในชื่อโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ” ให้กับบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

            ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ในการจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จำนวน 200 คน ทั้งนี้กิจกรรมรับบริจาคโลหิต โครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ” มีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

news422

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561