ร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงฯ ชมรมผู้สูงอายุ

Print

วันที่ 26 มกราคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมของชมรมกีฬาและนันทนาการของผู้สูงอายุ ในการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

เพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดนราธิวาสไปแข่งขัน ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “มะขามหวานเกม” ณ จังหว้ดเพชรบูรณ์

news444