ร่วมกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562

วันที่ 27 มกราคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางจงกล อินน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวมณทาวดี แสงฉายศุภกุล ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด พร้อมด้วยนักศึกษายุวกาชาด จำนวน 37 คน  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

โดยในกิจกรรมมีพิธีทบทวนคำปฏิญานตนและเดินสวนสนามของยุวกาชาด พร้อมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

news455

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561