ร่วมการประชุมการนิเทศตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

Print

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอักษรลักษณ์  เด่นสันติกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมการนิเทศตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส

news488