ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

Print

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางในการนิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งกำหนดแผนการนิเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยมี ข้าราชการครู ผู้รับผิดชอบงานนิเทศ ทั้ง 13 อำเภอ และผู้รับผิดชอบงานนิเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วม

news511