ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินฯ

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
และนางจงกล อินน้อย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดตามและการประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 

จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ “กลุ่มชายแดนใต้” ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

news533

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561