สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 -2 ณ กศน.อำเภอสุคิริน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวนิอัสมา เจษฎาภา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวรอฮีซา สาและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 -2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ กศน.อำเภอสุคิริน

พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน กศน.ตำบล สถาบันศึกษาเนาะ กลุ่มอาชีพ และเยี่ยมชมการจัดโครงการเกษตรพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอสุคิริน พร้อมพบปะผู้เข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าว

news544

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561