ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ถนนเด็กเดินฯ”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินพหุวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ นราสันติสุข” ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในศักยภาพของตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี งานฝีมือและอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทรการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

news555

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561