ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ของบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย
โดยมีนางสิริกาญจน์ จันทรสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ, นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ, และนางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยนางนฤมล ดำน้อย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

โดยการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ของบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้เกิดการจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ

news566

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561